Bản quyền cPanel Premier Metal

CPANEL PREMIER METAL BULK ACCOUNT
(>100 ACCOUNTS)
cPanel Premier Metal Fixed 150 (accounts) 1,200,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Metal Fixed 200 (accounts) 1,450,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Metal Fixed 250 (accounts)  1,700,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Metal Fixed 300 (accounts)  1,950,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Metal Fixed 350 (accounts)  2,200,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Metal Fixed 400 (accounts)  2,450,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Metal Fixed 450 (accounts) 2,700,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Metal Fixed 500 (accounts)  2,950,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Metal Fixed 550 (accounts)  3,200,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Metal Fixed 600 (accounts)  3,450,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Metal Fixed 650 (accounts)  3,700,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Metal Fixed 700 (accounts)  3,950,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Metal Fixed 750 (accounts) 4,200,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Metal Fixed 800 (accounts)  4,450,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Metal Fixed 850 (accounts) 4,700,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Metal Fixed 900 (accounts)  4,950,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Metal Fixed 950 (accounts) 5,200,000 VNĐ/tháng ĐẶT MUA
cPanel Premier Metal Fixed 1000 (accounts) 5,450,000  VNĐ/tháng ĐẶT MUA

Ghi chú:

  • Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
  • Áp dụng thanh toán theo tháng.
  • Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng kinh doanh hoặc đặt mua/đăng nhập vào giao diện quản lý gói dịch vụ chính trước khi đặt mua các lựa chọn nâng cấp và các dịch vụ bổ sung.