Bản Quyền cPanel Premier Cloud

BẢN QUYỀN CPANEL 

PREMIER CLOUD BULK ACCOUNT  

(>100 ACCOUNTS)

cPanel Premier Cloud Fixed

150 (accounts)

1,200,000

VNĐ/tháng

ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed

200 (accounts)

1,450,000

VNĐ/tháng

ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed

250 (accounts)

1,700,000

VNĐ/tháng

ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed

300 (accounts)

1,950,000

VNĐ/tháng

ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed

350 (accounts)

2,200,000

VNĐ/tháng

ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed

400 (accounts)

2,450,000

VNĐ/tháng

ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed

450 (accounts)

 2,700,000

VNĐ/tháng

ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed

500 (accounts)

 2,950,000

VNĐ/tháng

ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed

550 (accounts)

3,200,000

VNĐ/tháng

ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed

600 (accounts)

3,450,000

VNĐ/tháng

ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed

650 (accounts)

 3,700,000

VNĐ/tháng

ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed

700 (accounts)

 3,950,000

VNĐ/tháng

ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed

750 (accounts)

4,200,000

VNĐ/tháng

ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed

800 (accounts)

4,450,000

VNĐ/tháng

ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed

850 (accounts)

4,700,000

VNĐ/tháng

ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed

900 (accounts)

4,950,000

VNĐ/tháng

ĐẶT MUA
cPanel Premier Metal Fixed

950 (accounts)

5,200,000

VNĐ/tháng

ĐẶT MUA
cPanel Premier Cloud Fixed

1000 (accounts)

5,450,000

VNĐ/tháng

ĐẶT MUA

Ghi Chú:

  • Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
  • Áp dụng thanh toán theo tháng.
  • Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng kinh doanh hoặc đặt mua/đăng nhập vào giao diện quản lý gói dịch vụ chính trước khi đặt mua các lựa chọn nâng cấp và các dịch vụ bổ sung.