Biểu Mẫu, Hồ Sơ Đăng Ký

MẪU DÀNH CHO CÁ NHÂN

Bản khai đăng ký tên miền .VN TẢI VỀ
Bản khai đăng ký tên miền quốc tế TẢI VỀ
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN TẢI VỀ
Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN TẢI VỀ
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN TẢI VỀ
MẪU DÀNH CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
Bản khai đăng ký tên miền .VN TẢI VỀ
Bản khai đăng ký tên miền quốc tế TẢI VỀ
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN TẢI VỀ
Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN TẢI VỀ
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN TẢI VỀ

MẪU DÀNH CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN DƯỚI “.GOV.VN”

Bản khai đăng ký tên miền .VN TẢI VỀ
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền TẢI VỀ
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN TẢI VỀ
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN TẢI VỀ
MẪU HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN
Mẫu tổng hợp hồ sơ chuyển nhượng tên miền TẢI VỀ
Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet TẢI VỀ
Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng TẢI VỀ
Bản cam kết thuộc diện không phải nộp thuế chuyển nhượng theo quy định TẢI VỀ
Bản cam kết hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định (cá nhân, tổ chức nước ngoài) TẢI VỀ
Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Itnernet TẢI VỀ
MẪU CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ
Chuyển từ nhà đăng ký khác về VinaHost – dành cho công ty, tổ chức TẢI VỀ
Chuyển từ nhà đăng ký khác về VinaHost – dành cho cá nhân TẢI VỀ
BẢN CAM KẾT VÀ GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .VN
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền .VN có chứa từ khóa nhạy cảm TẢI VỀ
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền .NAME.VN TẢI VỀ
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền báo chí hoặc dễ gây nhầm lẫn TẢI VỀ

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI DOMAIN QUỐC TẾ

  • Khuyến cáo: Khách hàng chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia .VN trên website http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin
  • Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet .
  • Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet .
  • Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/07/2019 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet